Digitalradio

Digitalradio, då man källkodar den akustiska signalen till en digital dataström och sedan använder digital modulation för överföringen, har funnits i snart 25 år. Marksänd digitalradio är tänkt att ersätta FM-radio, men ännu (2012) har inget land i världen beslutat sig för att stänga ner FM-radion. Digital radio sänds även på Internet samt via kabel- och marksända tv-nät. EU har inga planer på en gemensam europeisk standard för digitalradio.

Källa: Wikipedia

Digitalradio

- Framtidens radio ger oss stort kanalutbud och bra mottagning

Stort sett alla lyssnar på radio regelbundet. Mätningar visar att 95 procent av svenska folket följer Sveriges Radio och de kommersiella stationerna varje vecka. Därför är det viktigt att möjligheten att lyssna på radio, gratis och överallt, säkras också i framtiden. Dessutom är radion det enda massmedium som är riktigt pålitlig.

Radio ingår i samhällets varnings-, larm- och informations- system. Vid kriser och katastrofer är radion mycket viktig för alarmering och krishantering, både för att sprida information till allmänheten och för beslutsfattandet i samhället i stort.

Konsumenternas medievanor förändras och tekniken likaså

Den analoga radion har tjänat oss väl under många år. Nu är FM-frekvenserna nära nog fullbelagda vilket innebär tekniska etableringshinder för nya aktörer och nytt innehåll.

Den kommersiella radion har inga nationella kanaler alls. En stor del av befolkningen har via vanliga radion inte tillgång till det betydligt större radioutbudet som bara finns i storstäderna.

Man har sänt digitalradio i Sveriges sedan 1995. Utsändningen når 35 procent av befolkningen och sker på en rikstäckande frekvens i Stockholm, Göteborg, Malmö och Älvsbyn.

I dagens moderna samhälle där vi tar tillgång på information för given kan det inte vara rimligt att just på radiomarknaden cementera en informationsklyfta mellan stad och land.

Radiobranschen kan inte leva vidare och utvecklas som en analog ö i ett övrigt digitalt hav.

Digitalradions framtid

Radiobranschen i Sverige är överens om att en övergång till digitalradio är avgörande för att radion ska behålla sin starka position i det svenska medielandskapet.

Vad som väntar är beslut i Riksdagen och hos de inblandade myndigheterna att sätta igång en digitalradioutbyggnad. Övergången utreds nu av en regeringstillsatt digitalsamordnare.

Utredningen ska ge svar på hur Sveriges radionät ska bli helt digitalt med sikte på att det nuvarande analoga FM-nätet stängs år 2022.

I både Danmark och Norge är besluten fattade och omställningen är igång. Framtiden ser alltså ljus och spännande ut för radion.

I Norge har Stortinget beslutat att NRK och den kommersiella radion ska släcka sina analoga sändningar 2017 eller senast 2019.

Smidig digitalradio

Pinell GO+ Radio FM/DAB/DAB+ vit

Pinell GO är en bärbar radio med laddningsbart batteri som ger upp till 24 timmars speltid.

Pinell GO är designad för maximal ljudupplevelse. Som vanligt har Pinell skräddasytt högtalare och förstärkare för att säkra en bra ljudupplevelse som man förväntar sig av Pinell.

Ta med dig din Pinell GO överallt och spela upp radio från digitala och analoga (DAB+/FM)-nätet.

Pinell GO Radio finns även i svart

Pinell GO+ Radio FM/DAB/DAB+ svart

Pris: 2190 :-
Köp här